Utrecht zoekt oplossing voor problemen leerlingenvervoer: minder kinderen, meer begeleiding

© RTV Utrecht
Utrecht - Om de problemen in het Utrechtse leerlingenvervoer op te lossen moeten er op korte termijn maatregelen genomen worden. Dat vindt de Utrechtse gemeenteraad. Wethouder Eelco Eerenberg is het daar in grote lijnen mee eens. Hij noemt verhalen van ouders "schrijnend". Raadsbreed is er de wens om meer begeleiding op de schoolbusjes te realiseren. Volt ziet een oplossing door het aantal kinderen dat vervoerd wordt te verminderen.
In de gemeente Utrecht zijn er circa 850 kinderen die met een busje van Willemsen - De Koning naar school worden gebracht. Daarbij gaat veel mis, en dat is de Utrechtse gemeenteraad een doorn in het oog. Daarom debatteerde de raad vandaag over het onderwerp. Verantwoordelijk wethouder Eelco Eerenberg (D66) werd opgeroepen om de situatie te verbeteren.
Eerenberg erkent dat er problemen zijn, ondanks dat Willemsen - De Koning voldoet aan de voorwaarden. Volgens Eerenberg gaan 80 procent van de ritten netjes op tijd. Maar dat betekent dat 20 procent dat niet doet. Soms is dat maar een paar minuten, maar de wethouder hoort ook schrijnende verhalen over dingen die misgaan, zei hij in de raad. “Die gaan door merg en been. Het aantal van deze schrijnende verhalen is te hoog”, zei hij in de raad.

Krappe arbeidsmarkt

De problemen ontstaan volgens Eerenberg door de krapte op de arbeidsmarkt. De vervoerder heeft dertig vacatures, daarnaast is er een hoog ziekteverzuim van 12 procent. Die problemen zijn niet uniek voor de vervoersbranche benadrukt de wethouder, ook elders in economie belemmert de krappe arbeidsmarkt een goed functioneren. “We hebben een maatschappelijk probleem met elkaar”, zei de wethouder.
Een meerderheid van de raad ziet een oplossing in meer begeleiding op de busjes, zodat de taak van de chauffeur wordt verlicht. Nu zijn er vier begeleiders, maar dat zouden er meer moeten worden. Volgens Eerenberg zijn er op 10 procent tot 15 procent van de ritten conflicten tussen de kinderen onderling. Dat verbaast hem niet omdat juist kinderen met gedragsproblemen zijn aangewezen op speciaal onderwijs. Hij geeft aan dat professionele begeleiding op al deze ritten ongeveer 350.000 euro per jaar gaat kosten. Daarom doet hij een oproep op vrijwilligers en ouders om die taak voorlopig op zich te nemen.
We hebben een maatschappelijk probleem met elkaar
Eelco Eerenberg (wethouder, D66)
De partij Volt ziet een andere oplossing. Die partij wil het leerlingenvervoer inzetten voor die kinderen die het het meeste nodig hebben. Kinderen die het minder nodig zouden hebben, zouden op een andere manier naar school moeten. Daardoor ontstaat ruimte om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te verbeteren. Anton Stam (Volt) wil dat er onderzocht wordt of het aantal kinderen dat recht heeft op vervoer verkleind kan worden, bijvoorbeeld door de minimumafstand te verhogen van twee naar vier kilometer. “Ik wil graag de afweging kunnen maken, welke maatregelen er nodig zijn om de groep iets in te perken zodat het het minste pijn doet. Maar aan de andere kant, voor die groep die dat vervoer echt nodig heeft toch wat lucht geeft”, zei Stam tijdens het debat. “Dat deze ouders ervan uit kunnen gaan dat die chauffeur er elke dag op hetzelfde tijdstip is.”

Meer uren

Eerenberg ziet nog een andere oplossing, maar die kan niet op de korte termijn. Het Wmo-vervoer, de RegioTaxi en het leerlingenvervoer zouden samen aanbesteed moeten worden. Zo kan de vervoerder chauffeurs voor meer uren per week inhuren, wat het aantrekkelijk maakt voor een grotere groep werkzoekende. Chauffeurs in het leerlingenvervoer maken nu vijftien uur per week. Bij een baan van vierentwintig uur zouden veel meer chauffeurs zich melden, zo is het idee.