Niet meer gratis parkeren op feestdagen in de gemeente Utrecht

© RTV Utrecht
Utrecht - Vanaf 1 januari kan in de gemeente Utrecht de auto niet meer gratis worden geparkeerd op feestdagen. Volgens een aantal partijen in de gemeenteraad zorgt het beleid voor onduidelijkheid én is het niet inclusief.
GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en Student & Starter dienden vorig jaar een motie in om het parkeren op feestdagen af te schaffen. Het zou onduidelijk zijn, omdat er op de ene feestdag wel en op de andere feestdag niet betaald moet worden. Ook per zone gelden hiervoor weer andere regels.
Verder zou het parkeerbeleid niet inclusief zijn. Nu geldt het vrij parkeren alleen op christelijke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, en niet op belangrijke feestdagen uit andere religies. Volgens de partijen is het daarom logisch de vrijstelling van parkeerbelasting voor alle feestdagen op te heffen.
De maatregel gaat op 1 januari in en geldt voor alle parkeergebieden in de gemeente. Een feestdag wordt overal een 'gewone' dag voor parkeren. Op zondag blijft parkeren nog wel gratis.