Voorlopig geen verbod op vleesreclame, maar Utrecht wil wel praten met exploitanten

© ANP
Utrecht - Een verbod op vleesreclames in de openbare ruimte in Utrecht is nu niet mogelijk omdat daarvoor de wettelijke grond ontbreekt. Toch staat het college niet onwelwillend tegenover het voorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. "Een dergelijk verbod is nog niet eerder opgenomen in een gemeentelijke verordening en is een kwestie van juridisch zoeken naar mogelijkheden."
Het stadsbestuur komt er in het eerste kwartaal van 2023 op terug in een bredere raadsbrief over reclame in de openbare ruimte. Dit gaat ook over thema's als klimaat (vlees, fossiel), gezondheid en ethische of morele vraagstukken. Utrecht is hoe dan ook voor een beperking van het aantal grote reclame-uitingen en het uitzetten van reclameverlichting in de nacht.

Gesprek over weren vleesreclames

Het gesprek over vleesreclames gaat het college in de tussentijd niet uit de weg. "In navolging van het gesprek met exploitanten over fossiele reclames kunnen wij met hen ook de mogelijkheden verkennen van (gefaseerde) stappen op het punt van het weren van vleesreclames en wat daarvan de contractuele en financiële consequenties zijn, zowel voor de exploitant als voor de gemeente."
Maarten van Heuven, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is tevreden met de antwoorden van het college. "Dat ze het weren van vleesreclames willen bespreken met de exploitanten is al winst. Daar zijn we als Partij voor de Dieren heel blij mee, want toen wij het idee van een verbod op fossiele reclame voor het eerst opperden, was het college nog negatief. Nu zien ze zelf ook wel in waarom vleesreclames ongewenst zijn. Kortom, we kijken uit naar de aangekondigde brief over (vlees)reclame in de openbare ruimte en hopen dat er nu al exploitanten overgaan tot het nu al weren van vleesreclames."
De raadsfracties van PvdD en GroenLinks en het college zijn het erover eens dat een goede omschrijving van ‘vleesreclame’ nog moet worden vastgelegd. Het kan bijvoorbeeld om varkens- en rundvlees gaan, maar ook om gevogelte en vis.
De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in Utrecht zien meerdere redenen om vleesreclames te verbannen uit het straatbeeld en stelden daarom een reeks vragen aan het college in september. "Denk bijvoorbeeld aan al het onfortuinlijke dierenleed, het enorme waterverbruik, ontbossing en de ongewenste stikstofuitstoot die gepaard gaan met de productie van vlees." Partij voor de Dieren zag wel kansen voor een verbod. De fractie slaagde er eind vorig jaar in om zogenoemde fossiele reclames voor bijvoorbeeld auto's en vliegvakanties te weren uit de openbare ruimte in Utrecht.