Gemeente maakt 4 miljoen euro vrij voor herstel Utrechtse werfkelders

© RTV Utrecht / Peter Huting
Utrecht - Er komt per direct een subsidieregeling om de werfkelders in Utrecht te herstellen. Eigenaren kunnen de subsidie vanaf vandaag aanvragen bij de gemeente. Herstel is dringend nodig om instorting te voorkomen, maar de eigenaren zijn het nog altijd niet eens met de gemeente over de verdeling van de kosten. Ze zeggen tegen RTV Utrecht dat de regeling niet in samenspraak tot stand is gekomen, terwijl dat vorig jaar wel was toegezegd.
Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke subsidie voor twee jaar. Samen met keldereigenaren moeten er in die periode zeventig kelders worden opgeknapt. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan kelders met ernstige lekkages en ernstige gebreken in de constructie, en kelders waar de gemeente ook meteen de slechte wal- en kluismuren kan herstellen. Daarvoor heeft de gemeente 4 miljoen euro vrijgemaakt.
"Het is nodig om de kelders in het wervengebied veilig te houden en dit bijzondere erfgoed voor toekomstige generaties te behouden", legt wethouder Rachel Streefland de reden uit voor deze tijdelijke regeling.

Kostenverdeling

Hoe de kosten voor het herstel verdeeld worden, verschilt per geval. De gemeente betaalt in ieder geval alle kosten voor het maken van een herstelplan en de bijbehorende onderzoeken en inspecties. Tot 50.000 euro worden de kosten voor onderhoud, herstel en het waterdicht maken van de kelders gelijk verdeeld tussen beide partijen.
Daarna wordt gekeken aan wie de schade is toe te schrijven: de gemeente of de eigenaar. Als dat niet zonder uitgebreid technisch onderzoek vast te stellen is, dan betaalt de gemeente 90 procent en de eigenaar de rest. Daaraan zit wel een maximum van 250.000 euro.

Definitieve regeling

De voorlopige subsidieregeling is de voorloper op de definitieve financiële regeling die op 1 juli 2024 in moet gaan. De gemeente laat nog een onderzoek uitvoeren naar hoe de kosten het beste verdeeld kunnen worden. Deze tijdelijke regeling moet er voor zorgen dat er ook de komende twee jaar al kelders hersteld kunnen worden.
Eigenaren willen volgens de gemeente namelijk zekerheid voordat ze aan het opknappen van hun kelders beginnen, niet pas achteraf. "De tussenliggende tijd benutten we om - terwijl we de keldereigenaren helpen hun kelders te herstellen - te leren over schadeoorzaken, herstel, kosten en kostenverdeling en onze samenwerking bij het behoud van ons erfgoed", zegt Streefland.

Betrekken van eigenaren

In juli kwam de gemeente ook al met een tijdelijke financiële regeling op de proppen. Daarop kwam toen veel kritiek van de werfkeldereigenaren. "Het is teleurstellend dat over een passend aanbod niet vooraf overleg is gepleegd met de betrokkenen", schreven zij toen in een brief aan de gemeente.
De gemeente laat weten dat het eigenaren deze keer wel degelijk betrokken heeft bij de regeling. "Deze regeling is gemaakt met inbreng van keldereigenaren. In één-op-één gesprekken, burenoverleg, mail- en briefwisselingen zijn vragen en reacties opgehaald en in de regeling verwerkt", vertelt Streefland over hoe de regeling tot stand kwam. De Vereniging Keldergewelf die in oprichting is zegt niet te weten wie deze eigenaren zijn.