Sharon Dijksma voorgedragen als nieuwe voorzitter VNG: 'Boegbeeld en verbinder'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tijdens de Algemene Ledenvergadering begin december wordt haar kandidaatschap aan de leden voorgelegd. Dijksma laat in een eerste reactie weten dankbaar en trots te zijn op de voordracht.
Op dit moment is de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, nog de voorzitter van de VNG. Vanaf juni 2023 zou Dijksma het stokje dan van hem overnemen, voor een termijn van vier jaar. Van december tot juni gaat de Utrechtse burgemeester aan de slag als vicevoorzitter. Ze volgt Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, op. Zowel Bruls als Van Zanen zitten in hun tweede en laatste benoemingstermijn.
René Verhulst, de voorzitter van de Voordrachtscommissie van de VNG, noemt Dijksma een boegbeeld en verbinder. Daarnaast zou ze een goed gevoel hebben voor veranderende bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en de uitdagingen waar gemeenten voor gesteld staan.
Dijksma: "Wat mij betreft zetten we als gemeenten op onderwerpen waarbij dat kan, vaker een stap naar voren en zijn we een stevige gesprekspartner die zelfbewust en vanuit eigen kracht opereert, als vertegenwoordiger van alle leden. Ik heb hier erg veel zin in!"
De VNG verbindt naar eigen zeggen alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden.