Handjevol piekbelasters in provincie Utrecht: 'Heel erg benieuwd wat het Rijk doet met dit stikstofadvies'

Utrecht - Ook in de provincie Utrecht zitten piekbelasters, veehouderijen die veel stikstofneerslag in de natuur veroorzaken. Bemiddelaar Johan Remkes wil 500 tot 600 van deze bedrijven binnen een jaar laten stoppen door ze uit te kopen. Liefst vrijwillig, anders gedwongen. De compensatie moet "zo ruimhartig mogelijk" worden. Wat dit betekent voor boerenbedrijven in onze regio, kan gedeputeerde Mirjam Sterk nog niet zeggen.
"Ik ben heel erg benieuwd of het Rijk luistert en deze aanbeveling overneemt. In de provincie Utrecht hebben we een handjevol piekbelasters, maar er zijn ook piekbelasters uit andere provincies waar wij last hebben." Dat het omstreden stikstofkaartje van tafel is, juicht Sterk toe. Dat stond volgens haar een goed gesprek met de boeren in de weg. Ook de kwestie rond PAS-houders is belangrijk voor de provincie Utrecht. In zijn rapport bepleit Remkes een oplossing voor deze 2500 boeren in Nederland die eerder een melding deden over hun stikstofuitstoot, maar nog altijd zonder vergunning zitten. Zij moeten die vergunning alsnog met voorrang krijgen.
Provincies spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de stikstofplannen. Sterk is het met Remkes eens dat er geen tijd te verliezen is. "Ik denk daarnaast dat zijn rapport een erkenning is van de grote wanhoop die ik bij veel boeren heb gezien. Het is goed dat hij benadrukt dat we echt snel aan de gang moeten met natuurherstel en stikstofreductie omdat Nederland anders op slot blijven zitten. Tegelijkertijd wordt dit verbonden aan perspectief voor boeren."
Sterk denkt dat Nederland uit de stikstofimpasse kan komen met de aanbevelingen van Remkes. "De eerste reacties uit de agrarische sector zijn hoopgevend. "
Het Interprovinciaal Overleg (IPO), waarin de twaalf provincies zijn vertegenwoordigd, vindt het rapport van Remkes duidelijk en genuanceerd. Voorzitter Jaap Smit vindt het ook een stimulans voor de rol die provincies hebben. Wat betreft de uitkoop van de piekbelasters zegt Smit bij de NOS dat het goed mogelijk is dat provincies daarover niet op één lijn zitten. "Dus daar zullen we het met elkaar over hebben. Maar we wachten nog op nadere invulling vanuit het Rijk en aanpalende instanties. Daarna komt het gesprek op gang over wie en waar."