Geluidsoverlast bij Utrechts zorgcentrum valt binnen de norm, twijfels over kwaliteit onderzoek

Erik Roelofsen meet geluidsoverlast bij Zuylenstede
Erik Roelofsen meet geluidsoverlast bij Zuylenstede © RTV Utrecht / Iris Tasseron
Utrecht - De geluidsoverlast bij woonzorgcentrum Zuylenstede in Utrecht valt binnen de wettelijke norm, dat zegt de gemeente Utrecht op basis van een onderzoek. Al ruim een jaar klagen ouderen in de flat over extreme geluidsoverlast door een renovatie van de flat. Daarop heeft de gemeente vlak voor de zomervakantie aan het bouwbedrijf opdracht gegeven onderzoek te laten doen om te beoordelen of de wettelijke normen worden overschreden. De Nederlandse Stichting Geluidshinder twijfelt aan de kwaliteit van dat onderzoek.
Dat resultaten van dat onderzoek zijn onlangs gepubliceerd. Gedurende twee weken heeft het bouwbedrijf één meter laten plaatsen op de vierde verdieping van de flat. De gemeente schrijft in een brief aan de raad: "In het rapport worden over een periode van 14 dagen de gemiddelde dagwaarden aangegeven die variëren tussen de 42 en 54 dB(A). Het bouwtoezicht heeft vastgesteld dat er geen sprake is van een overschrijding van de wettelijke geluidsnormen, vandaar dat er niet handhavend opgetreden wordt."
RTV Utrecht is voor de zomer naar het woonzorgcentrum gegaan om met bewoners in gesprek te gaan over de geluidsoverlast. Uit die gesprekken met meerdere bewoners bleek dat veel van hen veel last hadden van de bouwwerkzaamheden. De geluiden waren zo hard vertelden ze, dat ze soms huilend door de gangen liepen. Een gesprek opnemen in de woonkamer van één van de bewoners bleek erg lastig door de harde geluiden van de bouwwerkzaamheden.

Gemeente moet controleren en handhaven

Geluidsdeskundige Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft vervolgens in de flat metingen gedaan op verzoek van RTV Utrecht. Hij constateerde na een korte meting dat de normen wel worden overschreden. "Toen ik er was vonden er relatief zware werkzaamheden plaats. Toen was het gemeten aantal dB hoger dan nu."
Roelofsen vindt het erg opvallend dat de gemeente aan het bouwbedrijf heeft gevraagd onderzoek te doen. "Laat ik het zo zeggen: de wetgever is heel duidelijk, het bevoegd gezag moet handhaven en dus controleren. Eigenlijk had de gemeente zelf onderzoek moeten doen, of laten doen."
De gemeente laat weten juist te hebben gehandeld. "Wij hebben de aannemer gesommeerd een meting uit te voeren. Doen zij dat niet, dan voeren wij de meting uit. Dat is de reguliere werkwijze. De meetresultaten worden vervolgens door de gemeente gecontroleerd op basis van geldende wet- en regelgeving."

Het rapport is summier

De geluidsdeskundige heeft het nieuwe rapport van de gemeente doorgenomen. "Dat rapport is wel heel summier. Er staat niet echt goed beschreven hoe ze hebben gemeten en wat ze gemeten hebben." Roelofsen begrijpt bijvoorbeeld wel dat ze op één verdieping hebben gemeten, omdat op de verdieping daarboven werd gewerkt. Wat hij niet begrijpt is dat er in zo'n lange gang maar één geluidsmeter is geplaatst. "Ik kan op basis van dit rapport niet beoordelen of dit een representatieve meting is. Het is wel een kundig bedrijf dat het heeft uitgevoerd in opdracht van het bouwbedrijf, maar ik vind dat ze minimaal twee of drie meters hadden moeten ophangen gezien de lengte van de gang."
De gemeente is tevreden met hoe het onderzoek is uitgevoerd door het bouwbedrijf en vindt één geluidsmeter in de flat representatief. "De locatie van de meter is bewust op een centraal punt in de lange hal gekozen, omdat de werkzaamheden op de gehele etage uitgevoerd worden."
Een bewoner, die graag anoniem wil blijven, laat RTV Utrecht weten zeer te twijfelen aan de kwaliteit van het geluidsonderzoek door het bouwbedrijf. Ze begrijpen vooral niet dat er maar één meter is geplaatst op een verdieping waar tijdens de meting geen werkzaamheden meer plaatsvonden.
Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden overigens voorbij en is de flat gerenoveerd.