Politiek Utrecht noemt geluidsoverlast bij Zuylenstede schrijnend: 'Het gaat om een kwetsbare groep'

verbouwing Zuylenstede Utrecht
verbouwing Zuylenstede Utrecht © RTV Utrecht / Iris Tasseron
Utrecht - Gemeenteraadsleden in Utrecht maken zich zorgen over de geluidsoverlast bij de renovatie van woonzorgcentrum Zuylenstede. De ouderen die hier wonen klagen al langer over enorme overlast. Raadsleden gaan vragen stellen aan de wethouder en willen dat er beter naar de bewoners wordt geluisterd.
De appartementen van woonzorgcentrum Zuylenstede worden gerenoveerd en beneden op de begane grond worden nieuwe woningen gerealiseerd. Vooral dat laatste geeft veel geluidsoverlast en dat levert stress op bij bewoners. Gemeenteraadsleden willen morgen tijdens de raadsvergadering uitleg van de wethouder over de geluidsoverlast.
Margreet Ramaker van de VVD heeft vragen opgesteld. "We willen weten wat de gemeente heeft gedaan, wanneer was de wethouder op de hoogte van de klachten van bewoners en wat gaat de wethouder doen om het woongenot van deze toch kwetsbare groep ouderen te verbeteren."
Het gaat om de menselijke maat
Margreet Ramaker, VVD-raadslid Utrecht
In antwoord op vragen van RTV Utrecht schrijft een woordvoerder van de gemeente dat de geluidsnormen wettelijk gezien niet worden overschreden. "Wij begrijpen dat de geluidsoverlast voor de bewoners en omwonenden enorm vervelend kan zijn. Er is één anonieme melding bij de gemeente gedaan. Op basis van de melding kan bouwtoezicht niet handhavend optreden want er wordt geen wettelijke geluidsnorm overschreden. Ongeveer wekelijks is bouwtoezicht aanwezig op de bouwplek."
RTV Utrecht heeft een geluidsdeskundige eerder gevraagd een meting te doen en hij constateert dat de normen overschreden worden. Maar volgens VVD-er Ramaker gaat het niet alleen om wat wettelijk gezien mag. "De geluidsoverlast mag binnen de wettelijke norm zijn, maar dit is ook schrijnende situatie. Het gaat hier om een kwetsbare groep en dan gaat het om de menselijke maat."
De eigenaar van het pand en opdrachtgever van de renovatie en verbouwing is Estea. Na herhaaldelijk bellen en mailen heeft de redactie een schriftelijke reactie gekregen op de berichtgeving. "Wij betreuren het zeer dat er bewoners zijn die dermate overlast ervaren dat zij zich niet langer thuis voelen in Zuylenstede."
Verder wordt in de brief uitgelegd waarom de verbouwing nodig is en dat de werkzaamheden bijvoorbeeld niet beginnen voor 08.00 uur in de ochtend. Estea schrijft ook dat de bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden in een bouwbrief. "Ondanks al deze maatregelen realiseren we ons dat de werkzaamheden voor sommige bewoners nog steeds als overlastgevend ervaren kunnen worden."
Als oplossing voor de geluidsoverlast meldt Estea dat bewoners altijd naar het restaurant kunnen om koffie en thee te drinken en ze kunnen gehoorbeschermers bij de receptie ophalen. Een bewoner geeft aan dat het voor veel mensen geen optie is om deze dan 7 tot 9 uur per dag op te hebben. Ramaker van de VVD vindt dat je toch meer moet doen dan gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
De woordvoerder van de gemeente geeft overigens nog aan dat bewoners zich kunnen melden en dat hij ze graag dan verder helpt. "Het staat bewoners altijd vrij om in gesprek te gaan met de verhuurder, die in dit geval ook de opdrachtgever is van de renovatie. Mochten bewoners dit moeilijk vinden, kan er vanuit de gemeente hulp worden geboden door een bewonersbegeleider. Daarvoor moeten de bewoners zich dan wel melden bij de gemeente."
Morgen worden de vragen aan de wethouder voorgelegd door vijf politieke partijen. De VVD verwacht dat nog eens vier partijen zich hierbij aansluiten. Dat zijn dan negen van de in totaal vijftien politieke partijen in de raad.