Acht van de tien Utrechters voelt zich gezond

UTRECHT - Acht van de tien volwassenen en negen van de tien kinderen in Utrecht voelen zich gezond. Dat blijkt uit het Utrechts gezondheidsprofiel 2018. Die gezondheidsmonitor wordt eens in de vier jaar gepresenteerd.
Volgens de gemeente gaat het over het algemeen goed gaat met de gezondheid van de Utrechters. Het Utrechtse gezondheidsbeeld is ook gunstig in vergelijking met andere grote steden. Utrechters blijken vaker een gezondere leefstijl te hebben, die "past bij een relatief groeiende, jonge bevolking met steeds meer hoogopgeleiden".
De gemiddelde levensverwachting stijgt, zo blijkt ook uit het onderzoek. Verder is het aantal Utrechtse kinderen en volwassenen dat te maken heeft met een stapeling van gezondheidsproblemen, licht afgenomen. Ook kampen minder Utrechtse kinderen met overgewicht en is bij volwassenen het overmatig alcoholgebruik afgenomen.

VERSCHILLEN

Het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018 geeft volgens de gemeente inzicht in welke individuele en maatschappelijke factoren een rol spelen bij gezondheid. Zo blijken de gezondheidsverschillen tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus en tussen mensen met of zonder migratieachtergrond, nog steeds groot te zijn.

EENZAAMHEID

Andere zaken die volgens de gemeente aandacht vragen zijn toegenomen eenzaamheid onder Utrechters en het feit dat jongeren hun gezondheid vaker als minder goed ervaren. Daarnaast blijkt uit de monitor dat bijna een kwart van de Utrechtse volwassenen rookt, net als voorgaande jaren. Chronische aandoeningen nemen toe, vooral onder 65-plussers. Mensen die leven van een inkomen op bijstandsniveau benadrukken in gesprekken het verband tussen financiële problemen en gezondheid.
Wethouder Victor Everhardt noemt de toegenomen eenzaamheid in de stad een punt van zorg. "Het zijn niet alleen de ouderen, maar ook de mensen vanaf veertig jaar. Hoe dat komt is nu de vraag. We gaan met de stad in gesprek over waarom mensen zich eenzaam voelen en wat we daar aan kunnen doen."
De presentatie van de gezondheidsmonitor valt samen met De week van de Gezondheid in Utrecht. Die begon vanochtend in het Stadskantoor met een warming-up met Olga Commandeur en zal verder bestaan uit een groot aantal sport- en bewegingsactiviteiten in de stad. RTV Utrecht besteedt de hele week aandacht aan de gezondheidsweek.

"Het gaat goed met de gezondheid van de Utrechters"
Verslaggever Robert Jan Booij was bij de aftrap van de Week van de Gezondheid