Provincie: haast met U10-brief was niet nodig

PROVINCIE UTRECHT/UTRECHT - De beruchte kritische brief die tien Utrechtse gemeentes richtten aan de provincie, is niet verstuurd onder grote haast. Dat zegt een woordvoerder van de provincie tegen RTV Utrecht. De brief gaf de aanzet tot het vertrek van gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof.
Vorige week stuurden tien Utrechtse gemeentes, verenigd in de U10, een brief waarin ze kritiek uitten op het verkeersbeleid van de provincie. Later bleek dat sommige gemeentes de definitieve versie van de kritische brief helemaal niet hadden gezien, terwijl de handtekeningen van de wethouders er wel onder stonden. Zij hadden wél hun goedkeuring gegeven aan een veel minder stellige versie van de brief.
Kees van Dalen, voorzitter van de U10 en wethouder in Houten, ontkent dat hij heeft gesjoemeld met de brief. Dat niet alle wethouders de definitieve versie hebben gezien komt volgens hem onder meer doordat er haast was geboden. Uiterlijk 8 februari moest de U10 met een reactie op het concept-mobiliteitsplan komen.

GEEN DEADLINE MEER

Maar navraag bij de provincie leert nu dat die deadline niet meer gold. "In een ambtelijk gesprek met twee vertegenwoordigers van de U10 op 6 februari heeft de provincie aangegeven dat het geen probleem was als hun reactie wat later zou komen", schrijft een woordvoerder. "Aangezien toen net bekend was dat de behandeling in Provinciale Staten een vergadering op zou schuiven (op verzoek van PS). De U10 had laten weten dat het voor hen moeilijk was deze deadline te halen."
De provincie snapt wel dat er verwarring heeft kunnen ontstaan over de deadline. De U10 had per mail gevraagd: "Is het prima om onze reactie ook morgen toe te zenden?". Het antwoord van de provincie ("Ja, is goed, maar dan wel graag morgen!") is opgevat als een harde deadline.

VERTREK GEDEPUTEERDE

De kritische brief lijkt gedeputeerde Verbeek-Nijhof het laatste zetje te hebben gegeven. Zij lag al onder vuur vanwege grote problemen rond de bouw van de Uithoflijn. Het vermoeden is nu dat de gemeentes Utrecht en Houten namens de U10 de brief er snel doorheen hebben gedrukt om de provincie zwart te maken.
Een tijdlijn van het hele Uithoflijn-debacle en alle daaropvolgende politieke onrust is hier te lezen.