Uithoflijn-crisis: opmerkelijke verschillen tussen concept en definitieve verkeersbrief

PROVINCIE UTRECHT/UTRECHT - Er is flink geknoeid met de kritische brief aan het adres van de provincie, die uiteindelijk de aanzet gaf tot het vertrek van gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof. RTV Utrecht heeft een conceptversie van de brief in handen gekregen. Die verschilt behoorlijk van de uiteindelijke tekst die op de post is gedaan.
Vorige week stuurden tien gemeentes, verenigd in de U10, een brief met daarin kritiek op het beleid van gedeputeerde Verbeek-Nijhof. Korte tijd later stapte zij op. Maar vervolgens bleek dat sommige gemeentes die zich achter de kritiek hadden geschaard alleen een conceptversie van de brief hadden gezien. De wethouders zagen pas na publicatie de definitieve versie, waar wel hun handtekeningen onder stonden.
RTV Utrecht heeft nu van advocaat Bernard Tomlow, die zich ook met de kwestie bemoeit, de conceptversie van de brief in handen gekregen. De toon is veel minder scherp en bovendien is de tekst zo'n 1200 woorden korter. Ook wordt met geen woord gerept over de Uithoflijn.

UITHOFLIJN

Terwijl in de definitieve versie juist stevige kritiek wordt geuit over dat onderwerp: de wethouders zien het niet zitten dat de tekorten van dat megaproject worden bekostigd door het schrappen van de regionale mobiliteitssubsidies.
Het lijkt er dus op dat de gemeentes Utrecht en Houten, beide lid van de U10, de brief hebben gestuurd zonder dat ze de definitieve versie hebben voorgelegd aan de andere gemeentes. Een kwalijke zaak, vinden veel bestuurders met wie RTV Utrecht heeft gesproken. Zij willen anoniem blijven.
Een ander verschil is dat de conceptversie van de brief alleen geadresseerd was aan het bestuur van de provincie. De uiteindelijke versie is echter naar Provinciale Staten gestuurd, oftewel naar alle politieke partijen in de provincie.

'GEEN SJOEMELEN'

De verkeerswethouders van Utrecht en Houten, Lot van Hooijdonk en Kees van Dalen, erkenden gisteren al dat de definitieve brief verschilt van de conceptversie. Maar ze
dat er bewust is gesjoemeld.
Beide brieven zijn als bijlage toegevoegd onderaan dit bericht. Een gedetailleerde tijdlijn van de Uithoflijn-crisis is hier te lezen.