Utrechtse raad lijdzaam over problemen bij Uithoflijn

UTRECHT - Veel Utrechtse partijen zijn ontevreden over het feit dat het college te laat heeft aangegeven dat er een enorme overschrijding dreigde bij de aanleg van de Uithoflijn. Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) is het niet eens met de kritiek van de gemeenteraad.
Ondanks de grote problemen was de raad mild voor wethouder Van Hooijdonk die verantwoordelijk is voor het project. De Utrechtse raad vergaderde donderdag lang over de Uithoflijn. Eerder werd bekend dat voor de aanleg van de nieuwe tramlijn van Utrecht Centraal naar De Uithof 84 miljoen euro extra nodig is. Bovendien werd duidelijk dat de tram ruim een jaar later gaat rijden dan gepland was.
Een rapport van een onderzoeksbureau constateerde dat de meeste fouten in het project niet door de gemeente Utrecht gemaakt zijn, maar door de provincie. Tocht stelde Ruben Post (PvdA) vast dat het ontbreekt aan politieke sturing op het hele project. Hij vindt het moeilijk te verteren dat de rekening van 84 miljoen euro komt te liggen bij de burgers en niet bij de aannemers, die deels verantwoordelijk zijn voor de vertraging.
De PvdA-er gaf aan dat er regelmatig voortgangsrapportages naar de raad gestuurd zijn, maar dat heel lang onduidelijk bleef dat er een overschrijding van het budget zou ontstaan. De PvdA wil dat er een betere aansturing komt van het project. De partij vreest anders dat er nog meer overschrijdingen komen en dat het project nog meer vertraging oploopt.
Raadsbreed zijn er zorgen over de situatie op buslijn 12. Dat is een extra lange, dubbel gelede bus. Tussen het centraal station en de Uithof rijden in de spits onafgebroken bussen op het traject. Daar kan geen bus meer bij. Toch zitten die bussen helemaal vol. Suzanne Schilderman (D66) omschrijft dat als 'sardientjes in een blik'. De raad wil daar snel een einde aan. Er wordt gepleit voor extra fietsroutes, extra leenfietsen en het aanpassen van collegetijden. Daarnaast zou het een oplossing zijn als andere stations, zoals Vaartsche Rijn, tijdelijk een intercity station zou worden.
Wethouder Van Hooijdonk vindt dat ze de raad steeds voldoende heeft geïnformeerd. Volgens haar werden de problemen met de planning en daarna met de budgetten, in de zomer van 2017 pas volledig duidelijk. Ze zegt dat ze de raad direct heeft ingelicht. Toch geeft ze toe dat voortgangsrapportages laat aan de raad gestuurd zijn. Ze zei de raad toe dat in de toekomst te verbeteren. De raad nam genoegen met de uitleg van de wethouder en haar collega's. Het college van burgemeester en wethouders overleefde met gemak een motie van afkeuring van Stadsbelang Utrecht. Die motie kreeg geen steun van andere partijen.
In deze tijdlijn lees je een reconstructie van de Uithoflijn-crisis.