Kritisch rapport Uithoflijn kan provincie miljoenen kosten

UTRECHT - Het College van Gedeputeerde Staten vreest dat het uitkomen van het kritische auditrapport over de Uithoflijn in Utrecht kan leiden tot extra kosten. Dat blijkt uit een statenvoorstel dat vandaag is verstuurd naar de leden van de Provinciale Staten.
In de brief stellen de Staten voor om een bedrag van 13,7 miljoen euro vrij te maken voor een risicoreservering, om eventuele opdrachtgeversrisico's te dekken.
Volgens de Gedeputeerde Staten leidt de openbaring van het veelbesproken rapport niet direct tot schadeclaims. Wel hebben contractpartners nu "handvatten om kosten te verhogen" of om "risico's in het domein van één of beide opdrachtgevers te plaatsen". De gemeente Utrecht is het niet eens met die conclusie, aldus een bijgevoegde nota.
De provincie weigerde een tijd lang het rapport over de Uithoflijn vrij te geven. De gemeente Utrecht maakte het vorige week alsnog openbaar.

AUDITRAPPORT

Het auditrapport toont aan dat de provincie Utrecht
bij de realisatie van de Uithoflijn. De gemeente Utrecht treft geen blaam. In het rapport staat dat het onder meer mis ging omdat er veel partijen bij betrokken zijn en omdat er veel mensen tijdelijk waren ingehuurd. Daardoor stroomde kennis weg: "Een laag collectief geheugen", aldus het rapport.
Daarnaast noemt het rapport een gebrek aan communicatie tussen de provincie en de projectleiding. Daardoor zijn er fouten gemaakt in contracten met aannemers. Ook de reorganisatie bij de afdeling openbaar vervoer van de provincie zorgde voor onduidelijkheid in taken, rollen en verantwoordelijkheden. Op het gebied van communicatie zijn volgens het rapport fouten gemaakt door de provincie.
Verschillende Statenleden noemden het rapport "snoeihard" en "schokkend" en wijzen met de beschuldigende vinger naar gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof.

OVERSCHRIJDING

Het totale extra benodigd krediet voor de nieuwe tramlijn, de voorbereiding van de exploitatie en het beheer en de nieuwe remise komt uit op 89 miljoen euro, 22,6 procent van het oorspronkelijke budget. Het extra krediet moet worden opgehoest door de provincie (63,7 miljoen) en de gemeente (25,3 miljoen).
Opvallend bij het extra krediet is dat 5 miljoen euro uit het potje van de Bestuur Regio Utrecht komt. Ter compensatie kunnen de voormalige BRU-gemeenten een beroep doen op het zogenaamde "Realisatieplan Fiets". Daarmee kunnen ze maatregelen voor verbeterde fietsinfrastructuur met een regionaal belang aanmelden. Mocht het budget van dit realisatieplan onvoldoende blijken, dan wordt er een nieuw voorstel voor het aanvullen van dit budget aan de Staten voorgelegd.

UITSTEL

Twee weken terug bleek dat de Uithof-tramlijn pas in de tweede helft van 2019 gefaseerd in gebruik wordt genomen. Een jaar later dan gepland. In december van 2019 gaat de lijn volledig in exploitatie.
In deze tijdlijn lees je een reconstructie van de Uithoflijn-crisis.