Grote nieuwe wijk midden in Utrecht stap dichterbij

UTRECHT - Utrecht kan verder met het maken van bouwplannen voor de nieuwe wijk Merwedekanaalzone. Dat heeft de gemeenteraad vanochtend besloten. Wel moeten er meer woningen komen voor mensen met een middeninkomen.
Bijna alle partijen zijn blij met de plannen om het bedrijventerrein aan het kanaal om te bouwen tot een woonwijk. Alleen het CDA is tegen de ontwikkeling. In het gebied dat begrensd wordt door de Europalaan en het Merwedekanaal kunnen hooguit twaalfduizend woningen komen. Maar veel partijen vinden dat aantal veel te hoog. De Partij voor de Dieren en het CDA stelden voor om niet meer dan zesduizend woningen te bouwen in het gebied.

MEER WONINGEN

Wethouder Jansen (SP) is het met dat voorstel niet eens. De wethouder wil juist veel meer woningen dan zesduizend. Hij noemt dat een hogere dichtheid. Met meer woningen is er ook meer ruimte voor dure ondergrondse systemen voor afvalverwerking. Daarnaast is er meer geld voor het ontwikkelen van openbaar vervoer. Het voorstel van de Partij voor de Dieren en het CDA om maximaal zesduizend woningen te bouwen haalde het niet.

MIDDENINKOMENS

Ook de soort woningen is onderdeel van discussie. In het gebied moet 30% sociale woningbouw komen. Daarnaast wil het college 15% woningen voor de middeninkomens, dat wil zeggen betaalbare koopwoningen en huizen met een zogenoemde middenhuur (tussen circa 710 en 950 euro). Veel partijen vinden dat percentage te weinig. D66 wil graag dat ongeveer de helft van de nieuwe woningen voor middeninkomens is, maar dit voorstel haalde het niet. Een meerderheid van de raad, onder aanvoering van het CDA vindt dat er minimaal 25% woningen voor middeninkomens moeten komen, in plaats van de 15% die het college voorstelt.

BRUGGEN

In de plannen zijn veel bruggen ingetekend voor langzaam verkeer. Alleen al tussen de Balijelaan en de Beneluxlaan zouden drie nieuwe bruggen moeten komen. Daarvoor zouden een aantal woonboten moeten verdwijnen. Veel woonbootbewoners maken zich daar zorgen over. En zij krijgen steun van de politiek. Partijen vinden het zonde van het geld om te investeren in al die bruggen. Ook vormen die bruggen al snel een belemmering voor de roeiers die gebruik maken van het kanaal.
Wethouder Jansen denkt dat die bruggen noodzakelijk zijn. Omdat het gebied autoluw moet worden, moet de loopafstand naar winkels en dergelijke minimaal zijn. Als die bruggen er niet komen, dan pakken meer mensen de auto, beweert de wethouder. De gemeenteraad denkt daar anders over, een voorstel om het aantal bruggen te beperken is aangenomen.
ROSÉSLOEPEN
De partij Student & Starter nam het op voor de roeiers op het kanaal. De partij maakt zich zorgen over zogenoemde rosésloepen. Die zouden de veiligheid van roeiers in gevaar brengen. Een voorstel van de partij om andere pleziervaart op het Merwedekanaal fysiek te beperken werd aangenomen.

TIPPELZONE

Een splijtzwam in de raad is de Tippelzone. Die ligt nu nog midden in het te ontwikkelen gebied. Een poging om de prostitutiezone te verplaatsen mislukte vorig jaar jammerlijk. Veel partijen willen nu op korte termijn van de tippelzone af. Maar D66 maakt zich hard voor een langzame afbouw, met aandacht voor de prostituees. Wethouder Jansen laat de toekomst van de tippelzone vooralsnog in het midden. Hij geeft aan dat het college binnenkort met een plan komt voor het afbouwen of inpassen van de tippelzone in het gebied.