Utrechtse wethouder gaat in gesprek met Veilig Thuis

UTRECHT - Wethouder Victor Everhardt gaat in gesprek met Veilig Thuis, het voormalig Meldpunt Kindermishandeling. Daarmee reageert de D66'er op de aanhoudende stroom klachten in de media en op bezorgdheid in de Utrechtse gemeenteraad.
Bij RTV Utrecht zijn na onze oproep inmiddels ruim honderd mails binnengekomen met klachten over Veilig Thuis. Een deel van die mails heeft geen betrekking op de Utrechtse vestiging van Veilig Thuis, of heeft betrekking op hele andere zorginstellingen. Wat rest zijn vele tientallen directe klachten over Veilig Thuis Utrecht. Ook andere media zoals Zembla en Eén Vandaag hebben het functioneren van Veilig Thuis aan de kaak gesteld.
In eerste instantie weigerde de wethouder op te treden, maar na vragen van de voltallige gemeenteraad is hij van mening veranderd. Hij kondigt vandaag aan in gesprek te gaan met de instelling. Daarbij zal hij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het ministerie van VWS betrekken.
Everhardt benadrukt dat hij niet gaat pleiten voor individuele gevallen. Hij wil dat Veilig Thuis in de toekomst zorgvuldig omgaat met klachten. Daarnaast geeft de wethouder aan dat hij Veilig Thuis wil aanspreken op het belang van zorgvuldige dossiervorming. Volgens Everhardt heeft hij op dit moment geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit die Veilig Thuis levert.