Utrechts stadsbestuur positief over verkoop monumenten

UTRECHT - Wethouder Paulus Jansen van Utrecht staat positief tegenover de verkoop van de monumenten van Stadsherstel Midden Nederland. Een groot deel van deze panden is nog sociale woningbouw. Huurders zijn bang dat ze hun woning kwijtraken.
GroenLinks, SP en PvdA vrezen dat door de verkoop mensen met een laag inkomen niet meer in het centrum kunnen wonen. Paulus Jansen ziet geen probleem als op andere plekken in de stad sociale huurwoningen worden gerealiseerd.
Stadsherstel Midden Nederland doet bijna veertig wooncomplexen en panden in de verkoop in de stad Utrecht. Dit bezit wordt in zijn geheel verkocht, maar aan wie is nog niet duidelijk. Toch vrezen veel huurders dat de nieuwe eigenaar van de sociale huurwoningen dure appartementen wil maken.

HUURDERS

Een aantal huurders wil een eigen woningcorporatie te beginnen. Dan hebben ze de panden in eigen beheer. Gisteravond waren zij massaal aanwezig bij de commissievergadering op het stadhuis. Ze hopen dat wethouder Jansen luistert naar hun bezwaren.
GroenLinks, de SP en ook de PvdA steunt de bewoners en vinden dat de verkoop alleen door mag gaan als de nieuwe eigenaar de sociale huurwoningen in stand houdt. Wethouder Jansen wilde een dergelijke toezegging niet doen.

MEERDERHEID

De meerderheid van de raadsleden lijkt geen bezwaren te hebben tegen de verkoop van de monumentale panden. Zij begrijpen wel dat een nieuwe verhuurder de huren gaat verhogen als oude huurders vertrekken en er nieuwe mensen in komen. Het onderhoud van monumenten is duur en niet te betalen van de huurinkomsten.

STADSHERSTEL

Stadsherstel Midden Nederland zegt dat huurders zich geen zorgen hoeven te maken. Voor de huidige huurders blijft voorlopig alles hetzelfde.