Van Rossem over tweehonderd jaar afschaffing slavenhandel

UTRECHT - Ook in Utrecht zijn er nog sporen van slavernij te vinden en daarom krijgt Maarten een rondleiding van cultuurhistoricus Nancy Jouwe.
HANDELAREN
In de stad zijn vooral plekken te vinden waar slavenhandelaren zich hebben gevestigd na hun tijd overzees. Bijvoorbeeld op de Oudegracht in het pand Klein Blankensteijn: het huis van de familie Beens. George Beens ging in armoede met de VOC naar Sulawesi en kwam vijf jaar later zeer rijk terug. Nancy: "Dat geld had George Beens verdiend met de slavenhandel. Hij heerste daar ook als een echte potentaat over de lokale bevolking." Maarten: "Kortom, dit was een echte boef."
Ze vertelt over Eduard van Akaboa. Een vrijgemaakte slaaf die zich in de Drieharingenstraat vestigde in de 17e eeuw. Hij trouwde met een Utrechtse, Ida Vos. Nancy: "Zij kregen een zoon en ook die kreeg kinderen. Een nazaat van Eduard heeft zich een tijd geleden bij me op Facebook gemeld."
NICOLAAS BEETS
Terwijl Nancy en Maarten naar de Boothstraat lopen, vertelt Nancy bij verschillende gevels over handelaren en vrijgemaakte slaven. Op nummer 6 in de Boothstraat stoppen ze. Hier heeft dominee Nicolaas Beets gewoond. Hij was fel voorstander van de afschaffing van slavernij. Maarten: "We hebben het hier wel pas over 1853 hè."
Beets hield in dat jaar een protestbijeenkomst in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, waar tegenwoordig het Conservatorium zit. De dominee schreef ook gedichten en proza over slavernij. Eén van zijn bekende werken heet 'Een lied om bevrijding':
'Laat de ketens vallen!
Breekt, verbreekt het juk!
Vrijheid is voor allen
Noodig tot geluk.
Menschelijke harten,
Die dien schat besluit,
Brengt hem ook den zwarten,
Stelt niet langer uit!'
Van Rossem Vertelt is donderdag ieder uur te zien op RTV Utrecht.