"Gezichtsherkenning winkeldieven ook landelijk"

UTRECHT - Het project om winkeldieven te pakken door middel van gezichtsherkenning, moet ook landelijk ingevoerd worden. Daarvoor pleit het Platform Detailhandel.
In Utrecht loopt een proef waarbij politie, justitie, gemeente en winkeliers onderling foto's uitwisselen om winkeldieven te herkennen. De eerste resultaten hiervan waren gunstig.
Hoewel het hele project nog in de kinderschoenen staat, wil het Platform Detailhandel gezichtherkenning zo snel mogelijk landelijk invoeren. Ook moet er een landelijk winkelverbod komen voor veelplegers.