'Kinderdagverblijven verbeterd sinds september'

UTRECHT - De kwaliteit van de kinderdagverblijven in ons land is over het algemeen goed. Gemiddeld voldoen de verblijven aan bijna negentig procent van de wettelijke kwaliteitseisen.
De Maatschappelijke Ondernemers Groep in Utrecht concludeert dat na het zien van de inspectierapporten van de GGD's. Wel gaat het soms mis op het administratieve vlak. Sommige instellingen missen een oudercommissie en een aantal verblijven heeft het beleidsplan nog niet aangepast aan de nieuwe regels.
Vorig jaar september bleek uit een onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek nog dat veertig procent van de kinderdagverblijven een onvoldoende scoorde. Volgens de MOgroep is er sindsdien veel verbeterd.