Natuur en Milieu teleurgesteld door Van Geel

UTRECHT - Stichting Natuur en Milieu in Utrecht is teleurgesteld over maatregelen om het zwerfafval op straat terug te dringen.Staatssecretaris Van Geel van Milieu heeft besloten geen statiegeld te heffen op drinkverpakkingen. Volgens SNM haaltt de actie 'Nederland steeds schoner' de gestelde doelen zo niet.
Van Geel gaat wel het op straat gooien van blikjes, plastic flesjes en andere verpakkingen streng beboeten.Gemeenten moeten hiervoor controleurs aanstellen.Volgens Natuur en Milieu werkt dat niet. De stichting betwijfelt of de gemeenten met de maatregelen van Van Geel zullen instemmen.